Vi hjälper till med de affärsstrategiska avtalen

Varje uppdrag, stort som litet, är unikt och kräver en saklig och varsam juridisk bedömning. Därför utgår vår rådgivning alltid ifrån de förutsättningar som bäst passar dig.

Advokatbyrån Norell Skellefteå personalbild

Tjänster

Vid företagsöverlåtelser

(Ibland rör det sig om hela avtalskomplex, beroende på överlåtelsens omfattning)
t.ex:
• Aktieöverlåtelseavtal
• Due Diligence
• Finansieringsavtal
• Aktieägaravtal
• Hyresavtal
• Anställningsavtal
• Depositionsavtal

Vid samarbeten mellan företag

t.ex:
• Agentavtal
• Kommissionsavtal
• Återförsäljaravtal

Vid fastighetsfrågor

t.ex:
• Överlåtelsekontrakt
• Paketering av fastigheter i bolag
• Arrende- och andra nyttjanderättsavtal

Vid bolagsbildning

t.ex:
• Företagsöverlåtelser
• Stiftelseurkund
• Bolagsordning
• Handlingar vid nyemissioner

Vid entreprenadjuridik

t.ex:
• Avtalsfrågor inom bygg- och anläggningsbranschen