Kommersiella avtal

En erfaren och engagerad juridisk rådgivare från första mötet, genom hela avtalsprocessen, tills ett avtal undertecknats.

Få en klar bild över
syftet med avtalet.

När vi startar upp en process, får du som klient i grova drag redogöra för de omständigheter som gäller, t ex en aktieförsäljning. Här fångar vi upp uppdragets helhet med fokus på de villkor som säljare och köpare har diskuterat och kanske redan kommit överens om. Mötet leder ofta till insikten att det juridiskt finns ett behov av att komplettera. Därefter arbetar vi fram ett väl underbyggt avtalsutkast i nära dialog med dig som klient.

Formulera ett avtal
med klienten i fokus.

Utkastet innehåller oftast betydligt fler villkor än de som parterna ursprungligen diskuterat. Många villkor kan upplevas juridiska och främmande men är nödvändiga för att ett avtal ska bli tydligt och komplett. Tillsammans med dig som klient går vi igenom villkoren och justerar utkastet med dina intressen i fokus. Avtalsförslaget skickas sedan till den andra parten i affären. När förhandlingarna tar vid finns vi med som aktivt stöd för dig och dina intressen i affären.

Förhandla och enas
om ett slutgiltigt avtal.

När parterna börjat närma sig varandra är det vanligt att vi tillsammans med dig som klient möter motparten och dennes ombud för att enas om en slutgiltig version av avtalet, där vi också kommer överens om praktiska detaljer. Vi följer dig som klient genom hela avtalsprocessen – från första mötet tills avtalet undertecknats.

Scroll to Top