Tvistlösningar

Med Advokatbyrån Norell vid din sida kan du fokusera på din verksamhet medan vi tar helhetsansvar för tvisten, från uppkomst till avgörande.

Skapa en bild av den uppkomna situationen.

En tvist kan lösas på olika sätt. Ett sätt är genom medling då en överenskommelse uppnås utom domstol och en överenskommelse uppnås. Tvisten kan även lösas vid en rättslig process, antingen i allmän domstol eller genom skiljeförfarande som är en privat domstol med en domarsammansättning som parterna själva har bestämt.

I första steget träffar vi klienten som får redogöra grundligt för sin situation, t ex innehållet i avtalet som träffats med motparten. Många gånger finns det bara ett muntligt avtal och omständigheterna är otydliga. Det är också viktigt att få veta varför motparten inte vill uppfylla avtalet.

Utvärdera parternas förutsättningar.

Sedan gör vi en juridisk analys av uppdraget för att identifiera vilka rättsregler och strategier som ska tillämpas. Efter det gör vi en samlad bedömning av möjligheterna att vinna framgång, bland annat genom att värdera partnernas bevisning och motbevisning.

Först därefter lämnar vi en rekommendation till klienten om hur denne bör gå vidare.

Genomför en rättslig process.

Om parterna ni inte kan komma överens inleds en rättslig process i domstol eller skiljenämnd. Förutom att processen är omgärdad av en mängd processregler, krävs även en god portion taktik, strategi, psykologi och pedagogik. Rättsprocessen är komplicerad och kräver stor erfarenhet och expertkunskaper.

Med oss på er sida så kan ni fokusera på er verksamhet och vi tar ett helhetsansvar för tvisten från uppkomst till avgörande.

Scroll to Top